Rich Waters digitala samtal: Hydromorfologi – ett hårt arbete

9 december 12:00-13:00 Online

Om att hantera hårdgjorda ytor i urbana miljöer och hydromorfologi på kusten i arbetet för att skapa god vattenkvalitet. Vi får höra hur Stockholms stad tacklar dessa frågor. Vi gästas av Juha Salonsaari, enhetschef på miljöförvaltningen Stockholm stad. Ytterligare en gäst deltar. Mer information kommer.

Läs mer och anmäl dig på richwaters.se