Rätt våtmark på rätt plats – forskning om våtmarker

15 maj 09:00-17:00 Stockholm

Nu avslutas forskningssatsningen om våtmarker finansierad av Naturvårdsverket och Formas. Forskningssatsningen har undersökt hur våtmarker bör restaureras och anläggas i landskapet för att skapa så stor nytta som möjligt för ekosystemen. På konferensen presenterar och diskuterar vi forskningsresultat utifrån ett användarperspektiv för att få till “rätt våtmark på rätt plats”.

Konferensen är kostnadsfri. Mötet är fysiskt, men kommer att spelas in.

Naturvårdsverket i samarbete med Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling
Mer information och anmälan (invajo.com)