Rätt våtmark på rätt plats – exkursion (Formas)

14 maj 10:00-17:00 Stockholm

I samband med avslutningen av forskningssatsningen om våtmarker ordnas en exkursion den 14 maj på temat Rätt våtmark på rätt plats. På exkursionen besöker vi anlagda och restaurerade våtmarker söder om Stockholm. Kunniga forskare och markägare visar olika typer av våtmarker och berättar om forskningsresultat och hur dessa kan tillämpas i i förvaltningen av våtmarker.

Mer information och anmälan, Naturvårdsverket tillsammans med Formas (invajo.com)