Informationsmöte – Projektutveckling inom LIFE, del 2

27 augusti 09:00-12:00 Teams

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters bjuder in till ett andra digitalt informationsmöte om 2021 års LIFE-utlysning. Webbinariet riktar sig till de som vill veta mer om innehållet i LIFE-programmet och hur man ansöker. Denna del utgår ifrån utlysningen 2021, och behandlar de nya regler som tillkännagavs i mitten av juli. Fokus kommer att ligga på den del av LIFE-programmet som fokuserar på vattenfrågor.

Först sker en presentation av LIFE utlysningen med representanter för Feima AB (svenska) och Mälarens Vattenvårdsförbund (svenska). Efter presentationsdelen finns en möjlighet att diskutera konkreta projektidéer i separata diskussionsrum. Diskussionsrummen kommer att följa teman inom LIFE IP Rich Waters. Vid anmälan ange gärna vilket temarum ni vill vara med i,  välj mellan konnektivitet och miljögifter.

Kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt som är vidare intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan kommer att erbjudas att delta i stödjande workshops under oktober 2021. Vi siktar på att få in gemensamma ansökningar till LIFE under 2022, och startar upp nu i god tid.

Anmälan

Webbinariet är öppen för alla. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se. Sista dag för anmälan är torsdagen den 26/8.

Ta del av materialet i efterhand!

Mer information om LIFE

Om EU:s LIFE-program

Om LIFE IP Rich Waters