Politikerdag: Kom och prata om vatten med oss 20 mars!

20 mars 08:30-14:45 Länsstyrelsen Västmanland, Västra Ringvägen 1, Västerås

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar politiker från våra 27 medlemskommuner till en dag om vatten den 20 mars. Givetvis är alla kunniga tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor också varmt välkomna. Kom gärna både en politiker och en tjänsteperson från varje kommun!

Vi kommer att prata om kommunens olika roller när det kommer till vattenförvaltning, vad lagen säger att kommunerna måste göra och hur man skapar samverkan inom kommunen och tillsammans med andra kommuner och organisationer i olika nätverk.

Program:

8.30-9.00     Frukostmacka

9.00-9.15      Introduktion
Solveig Nilsson, ordförande Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och Elin Ångman, MVVF

9.15-10.30     Utbildning: Kommunernas roll i vattenförvaltningen
Ingrid Hägermark & Elin Ångman, MVVF

10.30-10.45   Paus

10.45-11.15    Diskussion: Hur kan vi som politiker driva vattenfrågorna inom kommunen?
Perspektiv från politiker och tjänstepersoner

11.15-11.45     Diskussion: Behovet av nätverk och information om vatten – hur vill ni att Mälarens vattenvårdsförbund ska stötta er?

11.45-12.45    Lunch på Brasserie Stadsparken

13.00-13.30   Vattenförvaltningen i den kommunala vattenplaneringen
David Liderfelt, Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt

13.30-13.50 Vattennyheter från året som gått: Översvämningar, miljögifter och invasiva arter!
Ingrid Hägermark, förbundschef MVVF och Joakim Prabert, agronom MVVF

13.50-14.00 Paus

14.00-14.30   Handbok för vattenplanering. Så kan man arbeta med handboken i större och mindre kommuner.
Asta Gulijeva, LIFE IP Rich Waters

14.30-14.45   Sammanfattning, fika


Sista dag för anmälan: 8 mars

För anmälan och om du har frågor, hör av dig till elin.angman@lansstyrelsen.se
Tipsa gärna oss om du tycker någon annan på er kommun bör få en inbjudan.

Anmäl eventuella kostrestriktioner till Anna.Carlheim@lansstyrelsen.se