Norrvattens webbinarium: Framtidens grundvatten

10 december 09:00-12:00 Online

Norra stockholmsåsens grundvattenråd bjuder in till sitt årliga öppna möte. I år sker mötet digitalt och blickar ut mot framtiden. I en sådan utblick finns det många intressanta frågor:

  • hur är grundvattensituationen idag?
  • vad vet vi om framtidens klimat och grundvatten i klimatförändringens spår?
  • finns det positiva effekter från översvämningar?
  • hur behöver vi hjälpas åt för att anpassa vårt samhälle för att klara dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat?

Inbjudna föreläsare: SMHI, SGU och Livsmedelsverket och SLU.

Läs mer och anmäl dig på norrvatten.se