Nätverk för vattenstrateger

9 februari 09:00-10:15 Online

Digitalt möte för kommuner som ligger runt östra delen av Mälaren.