Nätverk för vattenstrateger

4 juni 09:00-12:00 Fysiskt möte, vi återkommer om plats

Det här är ett möte för er vattenstrateger eller motsvarande i medlemskommuner på den västra sidan av Mälaren. En gång per termin träffas vi på ett fysiskt möte, efter mötet äter vi lunch tillsammans.

Tema för mötet: Samordning och organisering kring vattenarbetet, hur ser det ut i olika kommuner?

Kontakt: elin.angman@lansstyrelsen.se