Naturvårdsverkets utlysning: Minskade utsläpp via dagvatten

27 januari 00:00 - 11 mars 00:00 Ej fastställt

Nu går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. Sista ansökningsdag = 11 mars 2022.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats