Naturvårdsverkets inspirationswebbinarium inom LONA

27 april 09:00-12:00 Online

Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning bjuder in till en dag med inspiration och erfarenhetsutbyte om LONA-projekt. Årets inspirationsdag är till för alla som vill ha inspiration kring utveckling av leder och naturvägledning kopplat till leder.