Naturvårdsverket och Boverkets seminarieserie om dagvatten – del 1

25 januari 13:00-14:30 Online

Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till tre miniseminarier om etappmål och vägledning om hållbar dagvattenhantering med fokus på goda exempel från landets kommuner.

Det första seminariet handlar om etappmålen och framtagen vägledning.