Naturhistoriska riksmuseets: FishBase Symposium 2022

17 oktober 09:00-16:20 Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Ordningen laxartade fiskar, Salmoniformes, innehåller många kommersiellt och kulturellt viktiga fiskar vi möter i vardagen som lax, röding, öring, harr och sik. Den 17 oktober bjuder FishBase Sverige in framstående experter som kommer att ge olika perspektiv på laxfiskar, deras biologi och evolution.

Program och anmälan till FishBase Symposium 2022