Nationella expertrådet för klimatanpassning lanserar sin första rapport

9 februari 09:00-12:15 Online

Nationella expertrådet för klimatanpassning bjuder in till lanseringen av rådets första rapport till regeringen med rekommendationer kring utvecklingen av det svenska klimatanpassningsarbetet.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är tillsatt av regeringen och ska den 9 februari 2022 lämna sin första rapport till regeringen. Rapporten innehåller en sammanfattande analys av klimatförändringens effekter på samhället, en uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning, förslag på inriktning av det nationella arbetet för klimatanpassning samt en prioritering av anpassningsåtgärder både på en mer övergripande nivå och på sakområdesnivå.

Läs mer och anmäl dig på www.klimatanpassningsrådet.se