MSB berättar om statsbidrag för naturolyckor. Webbinarium inom nätverket för projektutveckling.

9 april 09:00-10:00 Online

Detta är ett seminarium i den digitala serien som hålls inom nätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters. Inbjudna är medlemmar i nätverket samt kontaktpersonerna på förbundets medlemskommuner. Hör av dig om du vill gå med i nätverket.

Har din kommun bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. Klimatförändringarna innebär att klimatanpassning och förebyggande arbete blir allt viktigare. Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för att genomföra bland annat klimatanpassningsåtgärder.

Under detta webbinarium berättar MSB om statsbidraget. Efteråt finns tid att ställa frågor och diskutera med andra kommuner. På MSB finns en bra sida om statsbidraget, läs gärna igenom informationen innan seminariet:

Statsbidrag för naturolyckor (msb.se)