MER-dagen 2021

12 november 09:00-15:00 Lennart Hjelms väg 9, Uppsala (samt online)

Välkomna till en träff med alla MER-kommuner!

Politiker och tjänstemän från medlemskommunerna i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) bjuds in till en dag med fokus på hur vi bäst nyttjar våra gemensamma resurser för att underlätta kommunernas komplexa arbete med vattenfrågorna.

Vi ser gärna att det kommer minst en tjänsteman och en politiker från varje MER-kommun.

Tid: 2021-11-12 kl. 09.00-15.00
Lokal:  Sal Biosfären i MVM huset, SLU Campus Ultuna.
Adress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Digitalt: Det finns möjlighet att delta via Zoom.
Arrangör: Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner tillsammans med SLU, Institutionen för vatten och miljö

Utdrag från dagen:
Inledning, MER hittills och framåt
Presentationer från medlemskommunerna
Crash-course i sötvattenbiologi
Projektutveckling inom MER och LIFE Rich Waters
Föreläsning om våtmarksparken vid Johannisberg

Fullständigt program finns att läsa här!

Anmälan

Vi har stängt anmälan till MER-dagen i Uppsala. Det går dock fortfarande bra att delta digitalt.

Länk: Join Zoom Meeting. Mötes-ID: 637 8353 4714, lösenord: 808180.
Telefon: +46844682488. Mötes-ID: 637 8353 4714, lösenord: 808180.

Missa inte!

Dagen innan, torsdag den 11/11, är medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner välkomna till 2021 års Mälarseminarium på SLU med information om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt.