Marina nätverket för vattenpedagogik: Om invasiva främmande arter i vatten

28 april 13:00-15:00 Zoom

Amerikansk kammanet, asiatisk blåskrabba, stillahavsostron, svartmunnad smörbult, sargassotång, vandrarmussla, kvaggamussla och sjögull – vackra namn men tyvärr också ovälkomna gäster i våra vatten.

Under den här digitala träffen tar Marina nätverket för vattenpedagogik upp hur kan vi arbeta praktiskt och pedagogiskt för att informera om de arter som räknas som invasiva i hav, sjöar och vattendrag. Du får exempel på hur du kan arbeta engagerande med ämnet, koppla det till medborgarforskning, med mera.

Program och anmälan