Mälarinarium nr 1

10 mars 10:00-11:00 Digitalt via Skype

I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren.

Denna gång får vi besök av SGU som kommer att berätta om följande:

  • SGU:s underlag (magasinskartor och beskrivningar, kemianalyser, nivåövervakning, prognosverktyg, våtmarker, klimatanpassning, PFAS kartläggning etc)
  • Vad kan vattenorganisation göra för SGU/grundvatten (brunnar, datainlämning, prata om vatten och prioritering, etc)
  • SGU:s nya föreskrifter med bland annat nya parametrar som behöver beaktas inom vattenförvaltningen (framför allt till verksamhetsutövare och ev kommunala planeringsansvariga)
  • Innehåll i en tillståndsansökan, utgå från våra checklistor som håller på att uppdateras
  • Torka/vattenbrist ur ett nationellt och internationellt sammanhang

Vi passar också på att berätta om vad som händer just nu på MVVF och SLU som vi tror intresserar er.

Här finns information om tidigare Mälarinarier

Länk till mötet i Skype