Lunds universitet – Land frukostseminarium #26: Går det att förtäta städer utan att äventyra markens viktiga ekosystemtjänster?

17 januari 08:30-09:30 Online, Zoom

Hur kan vi förtäta städer och samtidigt ta hand om stadens mark och dess ekosystemtjänster? Vilka lösningar finns det och vad står i vägen för att dessa används eller får önskad effekt?

Mer information: LU Land frukostseminarium #26: Går det att förtäta städer utan att äventyra markens viktiga ekosystemtjänster? | Lunds universitet

Anmälan senast måndagen den 15 januari, gå till anmälan (lu.se)