LIFE IP Rich Waters webbinarium: Vad kostar det att ta bort en damm?

1 mars 12:00-13:00 Online

Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi AB presenterar en stor sammanställning av kostnader för att ta bort en damm. Rapporten har gjorts inom LIFE IP Rich Waters och omfattar fallstudier av drygt 40 dammar av olika storlekar och typer. För varje damm finns en redogörelse för olika kostnadsposter och information om hur åtgärden har finansierats. Resultatet är värdefull information för kommuner, myndigheter och dammägare, som får ett bättre underlag för att fatta välgrundade beslut om åtgärder och en bättre bild av vilka faktorer som spelar in för att hålla kostnaderna nere.

Niklas Nilsson går även igenom en ny utvärdering av stadsnära fiskvägar. Sju fiskvägar i Örebro, Arboga, Västerås och Uppsala ingår i studien, som ger en unik översikt över utmaningar, lösningar och lärdomar i arbetet för fria vandringsvägar i stadsmiljöer.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Här medverkar även Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro län.

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se