LIFE IP Rich Waters webbinarium: Sammanhållen vattenplanering på en kommun

3 maj 12:00-13:00 Skype

Jenny Enberg, projektledare för vattenplanering i LIFE IP Rich Waters, berättar om den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram i projektet. Handboken, som utgår från kommunala erfarenheter, ger exempel på en metod för att effektivisera vattenarbetet och främja en mer sammanhållen planering för att bland annat stärka ansvarsfördelningen kring vattenfrågorna.

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se