LIFE IP Rich Waters seminarium: PFAS i södra Stockholmsområdet – från utsläpp till fisken på matbordet

4 oktober 13:00-16:00 Good Morning Hotel, Västertorpsvägen 131, Hägersten

Undersökningar av miljögifter i fisk har visat att det finns höga halter giftiga PFAS-ämnen i abborre i flera sjöar som är populära bland fritidsfiskare i södra Stockholmsområdet. Hur påverkar det dig som bor i området?

Under en halvdag får du möjlighet att lära dig mer om hur det ser ut i de södra länsdelarna och hur myndigheter och kommuner arbetar med PFAS-problemen.

PFAS i södra Stockholmsområdet – från utsläpp till fisken på matbordet