LIFE IP Rich Waters inspirationsdag för åtgärder mot övergödning

5 maj 08:30-16:30 Sunlight, Nyköping

Den 5 maj bjuder Länsstyrelsen i Södermanlands län och Race For The Baltic in dig som jobbar med vattenfrågor till en inspirerande dag för att diskutera tillståndet i Östersjön, övergödning, internbelastning och vilka förslag på åtgärder som finns för att effektivt kunna komma framåt i arbetet för att nå EUs vattendirektiv år 2027.

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se