LIFE IP Rich Waters fältdag om kulturmiljöer i vatten

19 september 08:00-16:30 Hallstahammars kommun

Nu börjar projektet LIFE IP Rich Waters lida mot sitt slut, och den 19 september arrangerar projektet en sista fältdag på temat kulturmiljöer i vatten. Den här gången besöks Hallstahammars kommun. Med fältdagen hoppas Rich Waters öka kunskapen om, och förståelsen för, hur vi på bästa sätt kan arbeta för att bevara och framhäva värdefulla kulturmiljöer och samtidigt få till åtgärder för en bättre vatten- och naturmiljö.

Rapporten Förslag till arbetet med att uppnå God ekologisk potential

Program och anmälan till fältdagen om kulturmiljöer i vatten