LIFE IP Rich Waters digitala samtal om att kommunicera vattenfrågor

28 april 12:00-13:00 Skype

Susanna Hansen, vattensamordnare, och Ulf Palm, kommunikatör, båda vid Västerås stad, berättar bland annat om hur de har arbetat med en tidig och öppen kommunikation kring vattensatsningar i Västerås.

Samtalet leds av Rosita Ericsson, kommunikationsansvarig för LIFE IP Rich Waters.

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se