LIFE IP Rich Waters digitala samtal: Hållbar dagvattenhantering från två perspektiv

5 april 12:00-12:00 Online

Helen Wikström, VA-ingenjör, Laholmsbuktens VA AB och Ellinor Waldemarson, kommunekolog, Halmstad kommun, gästar oss för ett samtal om hållbar dagvattenhantering. Vi pratar om både kommunperspektivet och VA-huvudmannens perspektiv och om hur samarbetet mellan olika aktörer formats. Vilka utmaningar står de inför? Hur får de med dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen? Ta chansen att lyssna på deras goda exempel! Välkomna!

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se