LIFE IP Rich Waters digitala samtal: Framgångarna med Kalmarsundskommissionen

22 mars 12:00-13:00 Online eller fysiskt - ej bestämt ännu.

Susanna Minnhagen, samordnare Kalmarsundskommissionen, Kalmar kommun och Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg, Västervik kommun gästar oss för ett samtal om framgångarna med Kalmarsundskommissionen. Vi pratar om hur de tillsammans med flera andra aktörer, bland annat kommuner och vattenråd, har lyckats få till stånd konkreta åtgärder och hitta finansiering till flera framgångsrika projekt. De har också fått med sig förtroendevalda i båten (på tåget?). Hur har de gjort? Det är vi jättenyfikna på!

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se