Länsstyrelsens webinarium: Våtmarker – funktion och finansiering

6 april 08:45-12:00 Digitalt möte via Skype

Länsstyrelsen i Västmanland bjuder in till ett digitalt seminarium där de kommer att informera om våtmarker och de stöd som finns att söka för att anlägga eller restaurera en våtmark.

Seminariet riktar sig till kommuner, markägare och andra som är intresserade av våtmarker.

Läs mer och anmäl dig på länsstyrelsens webbplats