Kurs: Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten (steg 2)

17 september 08:30-12:00 Online

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Den 17 september 2020 är det dags för steg 2 i kursen om att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten.

Läs inbjudan som pdf-fil

Målsättning är att kursdeltagarna ska

• Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter

• Förstå hur en ansökan kommer till

• Förankra internt och externt

• Skapat samarbeten inom kursen

• Ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan

• Leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilda deltagare eller i grupp

Anmälan

Utbildningen riktar sig till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till stefan.engblom@ecoloop.se.

Det är begränsat antal platser, så gör din anmälan redan idag.

Ta del av den första kursen

Om du inte deltog på den första kursen om åtgärdsfinansiering som var den 16 juni, kontakta elin.angman@lansstyrelsen.se så får du tillgång till den filmade föreläsningen.