Kurs: Att söka LOVA- och LONA-medel

9 oktober 09:00-11:00 Online

Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, in till en kurs för kommuner den 9 oktober 2020 om hur man ansöker om medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (lokala naturvårdssatsningen) och hur man hanterar ett projekt om man blir beviljad finansiering.

Kursen genomförs digitalt.

Målgruppen är kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Anmälan sker till christina.flint.celsing@feima.se

Workshop för projektgrupper

Direkt efter kursens avslut erbjuds grupper som förbereder ansökningar en enskild digital workshop. Önskemål om en sådan workshop för en viss grupp/projektidé anmäls till elin.angman@lansstyrelsen.se eller christina.flint.celsing@feima.se