Kurs 3 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

19 januari 09:00-10:30 Teams

Detta är den sista av de tre kurser som kommer att anordnas för kommuner som är intresserade av att hitta finansiering till åtgärder för vatten- och övergödningsåtgärder. Målsättning med kurstillfället är att hjälpa deltagarna med att ta de idéer och koncept som inte direkt passar in under LOVA/LONA vidare. Dessutom är ambitionen att ge stöd och idéer för att söka kompletterande och fortsatt finansiering för de LOVA/LONA-projekt som utvecklas under tidigare år och kurstillfällen. 

Under denna förmiddag presenterar Kristina Lundberg och Mats Johansson från Ecoloop olika typer av extern finansiering och hur de fungerar. De kommer även att presentera trender och lista möjliga finansiärer som kan kopplas till kommuners vattenprojekt.

Anmälan

Webbinariet är öppet för alla och det går att delta utan att ha medverkat under tidigare kurser. Anmälan skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.