Kurs 3 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

19 januari 09:00 - 10:30 Teams

Detta är den sista av de tre kurser som kommer att anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättningen med kurs 3 är att hjälpa kommuner som har idéer och koncept från tidigare kurstillfällen som inte passar LOVA/LONA vidare mot extern finansiering, samt att möjliggöra kompletterande finansiering till de LOVA/LONA-projekt som utvecklas under tidigare kurs 1 och 2.

Under denna förmiddag presenterar Ecoloop olika typer av extern finansiering och hur de fungerar, t ex FoI (Forskning och Innovation) och FoU (Forskning och Utveckling). De kommer även att presentera trender och lista möjliga finansiärer som kan kopplas till vattenprojekt. Kursen avslutas med en beskrivning av  ”finansieringens årshjul” och vikten av att få detta att samspela med det kommunala budgetarbetet.

Anmälan

Webbinariet är öppet för alla och det går att delta utan att ha medverkat under tidigare kurser. Anmälan skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.