PFAS i Mälaren – Hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

21 oktober 08:30 - 15:15 Sjöfartshuset i Stockholm, Skeppsbron 10, lokal Strömsalongen

Välkommen till en träff om PFAS kopplat till vattenfrågor! Dagen bjuder på aktuell information men också tillfällen att diskutera, både på scen och mer informellt.

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. Idag finns endast ett fåtal etablerade metoder för att åtgärda och rena mark- och grundvattenområden förorenade med PFAS, och det mest effektiva sättet att hindra spridningen är att spåra utsläppskällor och åtgärda pågående tillförsel.

För att utbyta erfarenheter och kunskap anordnar vi en inspirationsdag där vi tillsammans målar upp en bild av hur spridningen av PFAS ser ut i Mälarens avrinningsområde. Som deltagare kommer du att få ta del av källspårningsmaterial och höra om de senaste reningsmetoderna. Under eftermiddagen genomförs även en workshop för att diskutera en gemensam väg framåt. Detaljerat program kommer senare.

Registrering från kl. 08:30. Start kl. 09:00 och vi avslutar senast kl. 15:15.

Målgrupp

Konferensen riktar sig framför allt till kommunala tjänstepersoner, handläggare på länsstyrelser, dricksvattenproducenter, forskare, politiker och andra som är intresserade av miljögifter och vill lära sig mer om PFAS.

Anmälan

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag är den 5 oktober. Antalet platser är begränsade till 70 och det är inte möjligt att delta digitalt. Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. Mejla eventuella allergier eller specialkost till Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Frågor

Har du frågor om konferensen? Kontakta Linda Röjning på linda.rojning@lansstyrelsen.se.