Klimatförändringens effekter på Mälaren

11 oktober 09:00-16:00 Länsstyrelsen Stockholm

Välkommen till konferensen Klimatförändringens effekter på Mälaren.

Syftet med den här dagen är att med utgångspunkt i Mälarens vattenvårdsförbunds Riskanalys Mälaren 2021 (malaren.org) visa på bredden av de utmaningar som Mälaren och vi som nyttjar Mälaren står inför.

Preliminärt schema:

  • Mälaren – ekosystemtjänster och utmaningar, en nulägesbeskrivning
  • Framtidens klimat
  • Ekosystemet i ett förändrat klimat
  • Ekosystemtjänsterna i ett förändrat klimat
  • Avrinningsområdesperspektiv på extremväder och ökad medeltemperatur
  • Paneldiskussion: Förbundets medlemmar och andra viktiga aktörer diskuterar
  • Processen framåt – tillsammans mot åtgärder

Vi återkommer med ett detaljerat schema.

Anmälan

Anmäl dig via webbformulär här

Dagen planeras i samverkan med våra medlemmar. Har du idéer eller frågor? Kontakta: Elin.Angman@lansstyrelsen.se