Klimatförändringens effekter på Mälaren

11 oktober 09:00-16:00 Länsstyrelsen Stockholm

Välkommen till konferensen Klimatförändringens effekter på Mälaren.

Syftet med den här dagen är att med utgångspunkt i Mälarens vattenvårdsförbunds Riskanalys Mälaren 2021 (malaren.org) visa på bredden av de utmaningar som Mälaren och vi som nyttjar Mälaren står inför.

Dagen planeras i samverkan med våra medlemmar. Har du idéer eller frågor? Kontakta: Elin.Angman@lansstyrelsen.se