Invigning av Svenskt centrum för extrema klimathändelser

26 april 13:00-17:00 Uppsala

Invigningen av Svenskt centrum för extrema klimathändelser.

Arrangör: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) är en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser och stödja samhällsresiliens. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE.

Mer information med program och anmälan (uu.se)