Inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk

6 maj 09:30 - 7 maj 15:30 Hybrid dag 1, på plats Västerås dag 2

Många fiskar och andra vattenlevande djur behöver kunna röra sig upp- och nedströms. De hindras idag bland annat av dammar och kraftverk. Bristen på konnektivitet är ett allvarligt miljöproblem. Bara i Norra Östersjöns vattendistrikt har 60 procent av sjöar och vattendrag hinder som hotar biologisk mångfald.

I vårt arbete inom LIFE IP Rich Waters vill vi bland annat visa hur vandringsvägar för fisk kan byggas med hänsyn till kulturmiljö och hur hotade arter kan räddas genom anpassning av vattenkraftverk.

Den 6-7 maj 2024 bjuder vi in till inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk. Under dag ett kommer du ha möjlighet att lyssna till intressanta presentationer, samtal och debatter. Vi kommer att vara på Hotell Plaza i Västerås och du väljer om du vill vara med på plats eller digitalt. Under dag två gör vi flera fältbesök tillsammans.

Anmälan senast klockan 12.00 den 22 april:
Inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk – LIFE IP Rich Waters