Informationsträff: Nätverk för kommunalt samarbete kring giftiga båtbottenfärger

9 februari 09:30-11:00 Skype

Tillsammans med Stockholms stad bjuder vi in till en informationsträff om ett nytt nätverk för kommunalt samarbete kring giftiga båtbottenfärger. Träffen äger rum inom ramen för vårt deltagande i LIFE IP Rich Waters.

Läs mer om informationsträffen och anmäl dig på richwaters.se