Webbinarium – Utveckling av projektansökan kring hästar och övergödning

15 september 09:00-12:00 Teams

Under 2021 arrangerar Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna är till för dig som är intresserad av projektutveckling inom LOVA/LONA och för dig som är intresserad av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

Kommuner som är intresserade av att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (primärt till LOVA) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar.

Under mötet kommer Marie Albinsson och Mats Johansson från Ecoloop att presentera ett antal exempel på åtgärder och projektinriktningar. Deltagande kommuner uppmuntras även att presentera egna förslag. Kommuner som är intresserade av att gå vidare med en ansökan kommer att erbjudas att delta på två skrivarstugor.

Webbinariet ges inom ramen för vår medverkan i LIFE IP Rich Waters.

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se

Inbjudan som pdf 

En grå häst på en grön äng.