Informationsmöte – Projektutveckling inom LOVA och LONA

10 juni 13:00-14:00 Skype

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner arrangerar under 2021, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser om projektutveckling för LOVA och LONA finansiering. Torsdagen den 10 juni anordnas ett digitalt informationsmöte om följande utbildningar/stöd:

”Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten”

Tre kurser kommer att anordnas för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen sker digitalt.

”Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning”

Kommuner som är intresserade att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (LOVA-bidrag) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en gemensam ansökan om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar. Kursen sker digitalt.

Målgrupp

Kurserna är riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt och har ett begränsat antal platser. MER-kommuner ges förtur.

Anmälan

Anmäl gärna ert deltagande till: Linda Röjning, vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner linda.rojning@lansstyrelsen.se

Ni ansluter till webbinariet via denna länk: Anslut till Skype-mötet