Informationsmöte – Projektutveckling inom LIFE

18 juni 09:00-12:00 Teams

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters bjuder in till ett digitalt informationsmöte om den kommande LIFE-utlysningen. Webbinariet riktar sig till de som vill veta mer om innehållet i LIFE-programmet och hur man ansöker.

Först sker en presentation av LIFE utlysningen med representanter för Feima AB (svenska), EuroFunding (engelska) och Mälarens Vattenvårdsförbund (svenska). Efter presentationsdelen finns en möjlighet att diskutera konkreta projektidéer i separata diskussionsrum. Diskussionsrummen kommer att följa teman inom LIFE IP Rich Waters. Vid anmälan ange gärna vilket temarum ni vill vara med i. Välj mellan vattenplanering, övergödning, konnektivitet och miljögifter.

Kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt som är vidare intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan kommer att erbjudas att delta i stödjande workshops under hösten 2021. Information om denna möjlighet kommer att finnas med som en punkt på agendan. Vi siktar på att få in gemensamma ansökningar till LIFE under 2022, och startar upp nu i god tid.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se. Sista dag för anmälan är 16/6.

Mer information

Om EU:s LIFE-program

Om LIFE IP Rich Waters