Informationsmöte om riskanalys av Mälaren som råvattentäkt och ekosystem

15 december 09:00-10:45 Digitalt seminarium, länk till mötet skickas ut till de som anmäler sig

Vilka är de största hoten för Mälaren och hur ska vi arbeta tillsammans för att minska riskerna?

För oss som lever och verkar i Mälardalen har Mälaren stor betydelse, samtidigt som vi också i hög grad påverkar Mälaren. Med det som utgångspunkt har vi i Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med experter tagit fram ett underlag kring de risker som vi i dagsläget har identifierat för Mälaren, samt rangordnat dessa. Riskanalysen omfattar både nutid och framtid.  Det här är den första riskanalysen för hela Mälaren. Analysen är gjord utifrån två perspektiv, Mälaren som dricksvattentäkt och som ekosystem.

Ladda ned riskanalysen från vår hemsida 

Analysen har gjorts av en expertgrupp och nu vill vi ha en bredare förankring hos er medlemmar och intressenter. Vi kommer därför att genomföra ett antal workshops under våren 2023 där ni, med era kunskaper och erfarenheter, kommer att ges möjlighet att vara med och påverka prioriteringen av riskerna. Med den omarbetade riskanalysen som underlag kan vi alla runt om Mälaren sedan arbeta tillsammans med att minska och förebygga riskerna. Om vi arbetar tillsammans har vi större möjligheter att skydda, förbättra och bevara en god vattenkvalitet i Mälaren.

Mälarens vattenvårdsförbund hälsar därför beslutsfattare, företag, organisationer och allmänhet välkomna till ett informationsmöte om hur vi gjorde riskanalysen av Mälaren, vilka risker som identifierades, prioriteringen av dessa och vårt fortsatta gemensamma arbete kring risker och åtgärder i Mälaren.

Varmt välkomna!

Anmälan

Anmälan stängde den 13 december.