Informationsmöte om Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

18 september 00:00-00:00 I Stockholm eller online

Den 18 september håller vi ett informationsmöte om Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027. Du väljer själv om du deltar på plats i Stockholm eller digitalt.

Läs mer och anmäl dig här senast den 16 september:
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vastmanland/2020-09-10-informationsmote-om-vision-for-malarens-vattenvardsforbunds-verksamhet-2022-2027.html