Hydrotekniska sällskapets vattendag: Dränka eller odla?

2 februari 09:00-16:00 SLU i Uppsala

Den 2 februari arrangerar Hydrotekniska sällskapet en vattendag med temat:

”Dränka eller odla? – Hur ska vi hantera jordbruksmarken för att rädda klimatet?”.

Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Vilken roll har jordbruket i detta? Hur påverkar jordbrukets vattenhantering kolbalansen och avgången av växthusgaser? Kan livsmedelsproduktion på åkermark vara klimatneutralt eller till och med positivt för klimatet? Är det bättre att sluta med livsmedelsproduktion och lägga åkrarna under vatten?

Vattendagen är ett diskussionsforum för aktuella vattenfrågor med målet att plocka upp och diskutera konkreta problem. Sällskapet vänder sig till forskare, praktiskt verksamma, myndigheter samt andra intresserade och vill vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig på Hydrotekniska sällskapets webbplats