Horisont Europa: Hur planerar jag en framgångsrik ansökan (Vinnova)

11 april 10:00-11:30 Hybrid, Stockholm eller digitalt

Planerar du att söka till Horisont Europa? Då är detta seminarium ett utmärkt tillfälle att få tips om hur du formulerar en framgångsrik ansökan.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation med en budget på över 95 miljarder euro under perioden 2021–2027. Programmet är till för alla typer av organisationer (näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle) och har fokus på vetenskaplig excellens, teknisk utveckling och innovation, samt resultat som bidrar till att lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Under det här tillfället kommer vi att fokusera på olika aspekter man bör tänka på och ta hänsyn till för att planera en framgångsrik ansökan. Det kommer också att finnas möjlighet för att byta erfarenheter och inspirera varandra. Den konkreta agendan kommer att publiceras närmare eventet.

Anmälan senast 10 april.

Anmälan och mer information (vinnova.se)