Hjälp oss att samla in data om ål – kom till en workshop om medborgarforskning

29 maj 13:00-16:00 Stockholm

Vill du vara med och skapa engagemang och intresse för den utrotningshotade ålen, och samtidigt hjälpa forskningen kring ål? Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bjuder in till en workshop som en del av ett medborgarforskningsprojekt. Syftet är att skapa engagemang och intresse för ål, sprida kunskap, samt starta upp ett nytt spännande sätt att samla in data om ål.

På den här workshopen om ålen kommer du att lära dig mer om ål och kanske inspireras till att utveckla ett lokalt engagemang. Workshopen vänder sig till alla som arbetar med ål, och/eller som arbetar med att anordna naturinriktade aktiviteter för barn, ungdomar, eller vuxna.

Sista anmälningsdatum: 30 april 2024. Workshopen är kostnadsfri!

Mer information och anmälan (slu.se)