Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurs: Att gräva en våtmark

4 november 08:45-16:00 Viby by, Vretorp

Under Hjälmarens vattenvårdsförbunds kurd får du en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för
att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt.

Kursen kostar 1 200 kronor exklusive moms.

Läs mer och anmäl dig på Hjälmarens vattenvårdsförbunds webbplats