Havsmiljöinstitutet: Kraftsamla för vatten

7 december 16:00-17:30 Digitalt möte

Havsmiljöinstitutet bjuder in till workshop där de söker svar på följande frågor:

Hur bygger vi vidare på det stora engagemanget som finns kring våra vatten för att nå ut bättre och öka havs- och vattenmedvetenheten hos en vuxen målgrupp? Vad är nycklarna för att skapa framgångsrika dialoger med olika intressegrupper? Hur utformar vi möten för att hantera möjliga konflikter och istället nå en effektiv samverkan? Hur träffar vi rätt och vilka fallgropar ska vi se upp för?

Mer information och anmälan på Havsmiljöinstitutets webbplats