Grundläggande LOVA-utbildning

30 september 10:00-11:00 Skype

Mälarens vattenvårdsförbund, arrangerar inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en grundläggande utbildning om LOVA-bidraget den 30 september.

Under en timme kommer ni få information om LOVA-bidraget, kommande ansökningstillfällen samt exempel på genomförda ansökningar och projekt som fått finansiering. Ni kommer även att få möjlighet att ställa frågor och diskutera egna projektidéer tillsammans med andra.

Utbildningen ges av Linda Röjning och Elin Ångman från Mälarens vattenvårdsförbund. Medverkar från förbundet gör även Viktor Kärvinge, som har lång erfarenhet av att söka och genomföra LOVA-projekt.

Tillfället är öppen för alla, men riktar sig framförallt till kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som vill söka LOVA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2022/2023.

Anmälan till: Linda Röjning, linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Ladda ner en kalenderbokning till webbinariet här!