Greppa Näringens onlinekurs: Inre och yttre stallmiljö – för häst och omvärld

14 december 18:00-20:40 Digitalt via Teams

Under kursen ges exempel på hur man förbättrar hästens närmiljö och vilka positiva sidoeffekter det har.

  • Smarta tips för att underlätta utfodring inne i stallet och i hagen och hur ska vi tänka kring utfodring när kostnaderna ökar?
  • Vad gäller för lagring av stallgödsel?
  • Hur kan vi jobba för att minimera leriga hagar och medverka till att hästen blir en ännu viktigare resurs för hållbar landsbygd?

Mer information och anmälan finns på Växa Sveriges webbplats