Kurs: Från idé till genomförande – hitta finansiering till vattenprojekt

16 juni 13:00-16:30 Online

Tisdag den 16 juni klockan 13.00-16.30 arrangerar Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en kostnadsfri kurs där du får information om att hitta finansiering och möjlighet att arbeta i en workshop med fokus på att identifiera gemensamma behov kring åtgärder och finansiering. Kursen sker digitalt.

Läs mer och anmäl dig via LIFE IP Rich Waters webbplats