Formas frukost: Håller vi på att tappa mark?

7 mars 07:30-09:00 Hybrid, Stockholm eller digitalt

Mark är en grundläggande men ändlig resurs och i takt med att marken ska räcka till mer och fler behöver vi utveckla krav på hur marken används, värderas och förvaltas.

För mer information och anmälan: Formas frukost: Håller vi på att tappa mark? – Formas