Formas frukost: Är våtmarken vår tids räddning?

2 februari 07:30-09:30 Digitalt

Förr torrlades våtmarker för att ge bättre avkastning på jordbruk och skogsbruk. Idag vill vi återställa våtmarker för att rädda allt från klimat och biologisk mångfald till vattenförsörjning. Är det verkligen möjligt?

På Formas frukost möter du experter och forskare med olika perspektiv på en aktell fråga. Den 2 februari pratar vi om våtmarker och om de kan rädda klimat, natur och samhälle.

Mer information och anmälan på Formas webbplats